Zdalny serwis automatyki i robotyki 24/7
zapytaj nas

W ramach obsługi serwisowej firm, która stanowi trzon naszych usług, oferujemy jedno z najbardziej skalowalnych i dostosowanych do Klienta rozwiązań dostępnych na rynku – zdalny serwis 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarancją dojazdu na miejsce zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zdalny serwis automatyki i robotyki 24/7, to innowacyjna na polskim rynku usługa, która obejmuje kluczowe aspekty pomocy Klientom w przypadku nieuniknionych awarii linii produkcyjnych. W jej skład wchodzą:

przed uruchomieniem usługi

  • instalacja naszych autorskich rozwiązań informatycznych w celu zapewnienia szybkiej i niezawodnej reakcji na awarię. Tylko dzięki opracowanym przez nas systemom, jesteśmy w stanie zagwarantować Klientowi niezawodność i bezpieczeństwo zdalnej obsługi serwisowej
  • podstawowe szkolenie w zakresie obsługi awarii dla niewykwalifikowanych pracowników Klienta oddelegowanych do tego zadania
  • raport z oceny stanu maszyny i potencjalnych słabych punktów, rzutujących na jej prawidłową pracę w przyszłości

w przypadku awarii maszyny

  • diagnoza maszyny online, informacja o jej stanie oraz przewidywanym czasie uruchomienia
  • podjęcie próby uruchomienia maszyny z przeszkolonymi przez nas pracownikami Klienta będącymi na miejscu
  • zagwarantowanie czasów reakcji u Klienta w przypadku poważnych awarii, które wymagają przyjazdu naszych specjalistów
  • umożliwienie Klientowi śledzenia położenia serwisanta w trakcie dojazdu na mapie, w celu oszacowania czasu przestoju linii produkcyjnej

dodatkowo w ramach usługi zapewniamy

  • szybszą niż standardowa dostępność części zamiennych z uwagi na stałą współpracę z dystrybutorami sprzętu z zakresu automatyki i robotyki
  • comiesięczny przegląd obsługiwanej linii pod kątem wystąpienia potencjalnych awarii w przyszłości
  • prostą formę rozliczeń w ramach abonamentu, redukującą w znacznym stopniu koszty ponoszone na utrzymanie własnych pracowników utrzymania ruchu oraz przyjazdu firm serwisowych.